Spirit of Aloha 'Ohana Hula

Spirit of Aloha 'Ohana Hula

KUHI NO KA LIMA, HELE NO KA MAKA 

"Where the hands move, there let the eyes follow"

Copyright © 2013 Spirit of Aloha