Spirit of Aloha 'Ohana Hula

Spirit of Aloha 'Ohana Hula

KUHI NO KA LIMA, HELE NO KA MAKA 

"Where the hands move, there let the eyes follow"

Looking Back 25 Years

Copyright © 2013 Spirit of Aloha